Privacy

De scholen van Prisma maken steeds beter en meer gebruik van ICT. Het aantal persoonsgegevens dat scholen gebruiken neemt hierdoor toe. Ook brengt de afhankelijkheid van ICT nieuwe risico’s met zich mee, zoals cybercrime en datalekken. Het beschermen van de persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers en daarmee het waarborgen van de privacy, wordt dan ook steeds belangrijker. Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacy-wetgeving, de AVG, in werking getreden. Prisma doet er alles aan om aan haar verplichtingen te voldoen en privacy goed te regelen.

Op deze pagina over privacy vindt u de informatie en documenten die voor u als ouder/betrokkene relevant zijn.

Privacyverklaring
In onderstaande privacyverklaring is te lezen hoe Prisma omgaat met de schoolgegevens van leerlingen en waarom we dat op deze manier doen.

Bekijk hieronder de Privacyverklaring.