Opvang

Prisma zorgt voor uitdagend en integraal onderwijs waarin kinderen met hoofd, hart en handen leren in een rijke omgeving die hen toerust voor een volwaardige plek in onze samenleving. Elke school heeft een (naar de bedoeling) functionerend bij de situatie passend Kindcentrum en werkt vanuit een doorlopende leer- en ontwikkellijn van 0-14 jaar. Elk kindcentrum heeft realistische arrangementen afgestemd op de diversiteit en talenten van de kinderen. Medewerkers van het kindcentrum zijn geschoold en/of bekwaam in het werken met en vanuit de doorlopende leer- en ontwikkellijn 0-14 jaar.

https://www.hoerakindercentra.nl/