Over Prisma

Stichting Prisma vormt het bevoegd gezag van negen basisscholen, een openbare school en een school voor speciaal basisonderwijs in de gemeente Peel en Maas. Ruim 170 personeelsleden werken samen aan het onderwijs voor ruim 1600 leerlingen.Het College van Bestuur (CvB) geeft leiding aan de stichting en zit het Directieberaad van 10 directeuren voor. Het CvB wordt hierbij ondersteund door het Ondersteuningsbureau. Het CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.