achtergrond

Beleidstukken & resultaten

Bij deze rubriek vindt u het strategisch beleidsplan van Stichting Prisma en kunt u de resultaten van de tevredenheidsonderzoeken bekijken.
 

Tevredenheidsonderzoeken

Iedere 4 jaar vindt er op de scholen van Stichting Prisma een tevredenheidsonderzoek plaats onder leerlingen en ouders/verzorgers. In 2018 is er een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

Lees hier het rapport van de oudertevredenheidspeiling.

Lees hier het rapport van de leerlingtevredenheidspeiling.


Strategisch Beleidsplan 2019-2023


Het resultaat van mooie gesprekken en diepgaande discussies over
de ontwikkeling van onze kinderen binnen integrale kindcentra met
directeuren, kernpartners en medewerkers van het ondersteuningsbureau.

In dit strategisch beleidsplan vindt u onze ambities voor de komende 4 jaar
verwoord in negen statements. Deze statements zijn vervolgens uitgewerkt
in concrete doelstellingen.

Het strategisch beleidsplan geeft richting, maar biedt ook zeker ruimte om
deze doelstellingen die ons met elkaar verbinden te vertalen naar elk uniek
kindcentrum.

Download hier het Strategisch Beleidsplan


Jaarverslag 2017


Download Jaarverslag 2017