achtergrond

Procedures

Klachtenregeling

Op elke school van Stichting Prisma is een klachtenregeling aanwezig. Deze garandeert een zorgvuldige behandeling van klachten, waarmee het belang van de betrokkenen wordt ingediend, maar ook het belang van de school. We onderscheiden drie soorten klachten:
  1. Klachten betreffende schoolorganisatorische zaken
  2. Klachten betreffende agressie, geweld en discriminatie
  3. Klachten betreffende seksueel misbruik of seksuele intimidatie
Klik hier voor de klachtenregeling van Stichting Prisma.
 

Vertrouwenspersoon GGD Limburg-Noord

De functie van 'externe vertrouwenspersoon' zal voor de scholen binnen de Stichting primair onderwijs Prisma worden ingevuld door de GGD Limburg-Noord. De werkzaamheden van de externe vertrouwenspersoon zullen worden uitgevoerd door een functionaris van de afdeling Jeugdgezondheidszorg. De externe vertrouwenspersoon begeleidt en ondersteunt ouders, leerlingen en medewerkers van scholen bij de behandeling van klachten waar sprake is van machtsmisbruik. Onder machtsmisbruik wordt verstaan: seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten. De externe vertrouwenspersoon is er alleen voor klachten tussen ouders/leerlingen en medewerkers van een school en tussen leerlingen onderling. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en gesprekken met deze persoon zijn strikt vertrouwelijk. De scholen kunnen bellen naar de GGD Limburg-Noord, secretariaat JGZ en vragen naar de externe vertrouwenspersoon. Het telefoonnummer is 077-850 48 55.