achtergrond

Passend onderwijs

Informatie over passend onderwijs is te vinden op de volgende sites:

www.passendonderwijs.nl
Informatie over de rol bij besluitvorming rondom het schoolondersteuningsprofiel en het ondersteuningsplan. Op deze site staat ook praktijkvoorbeelden.

www.passendonderwijsnoordlimburg.nl
Alle scholen voor primair onderwijs uit de regio Noord Limburg maken deel uit van het nieuwe samenwerkingsverband.

www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl
Dit is de website van het steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Het steunpunt medezeggenschap onderwijs wordt gevormd door de landelijke ouder-, leraren- en leerlingorganisaties. Deze site geeft informatie, advies en begeleiding. Binnenkort een praktische checklist beschikbaar om medezeggenschapsraden te helpen bij de beoordeling van het schoolondersteuningsprofiel.

www.5010.nl en telefoonnummer: 0800-5010
Ouders en leden van de medezeggenschapsraden kunnen voor informatie ook terecht bij het (gratis) ouderinformatiepunt 0800-5010 of op www.5010.nl. 5010 heeft een “informatiegids passend onderwijs voor ouders” ontwikkeld.
Download de informatiegids (PDF)
Download de brochure (PDF)