achtergrond

Links

www.cito.nl
Alles over de Cito toets.

www.rijksoverheid.nl
Voor meer informatie voor alle zaken van de Rijksoverheid.

www.onderwijsinspectie.nl
De inspectie bewaakt de kwaliteit van het onderwijs op individuele scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

www.ggdlimburgnoord.nl
Voor basiszorg aan alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 19 jaar.