achtergrond

Uw kind naar de basisschool

Indien uw kind vóór 1 oktober 2020 vier jaar wordt, betekent dit dat u moet gaan kijken naar een basisschool voor uw kind. Het is verstandig om uw kind minstens een half jaar voordat hij/zij vier jaar wordt aan te melden bij een basisschool van uw keuze.

Ouders / verzorgers van kinderen die in de periode van 1 oktober 2015 t/m 30 september 2016 geboren zijn, hebben in januari informatie ontvangen om hun zoon / dochter aan te melden op één van onze basisscholen.
 

Hoe kan ik mijn kind aanmelden?

Voor het aanmelden van uw kind kunt u bij onze basisscholen terecht op:

maandag 11 februari 2019, de hele dag (tot 17.00 uur)
  1. Informatie 'Naar de basisschool'
  2. Aanmeldingsformulier

Hier kunt u meer informatie vinden over de ouderverklaring voor het vaststellen van het leerlinggewicht.
Kijk hier ook voor de ouderverklaringen en landeninformatie van verschillende landen.


De scholen van Stichting Prisma

Voor meer informatie over de scholen, kunt u een kijkje nemen op de websites van de scholen.
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de school van uw keuze. Om te kijken of een school aan uw wensen kan voldoen, kunt u de schoolgids opvragen. Ook is het mogelijk om voor aanmelding, kennis te maken met de school. Wij verzoeken u vriendelijk om in dit geval een afspraak te maken met de directeur van de desbetreffende school.

Wij wensen u veel succes met het maken van de juiste schoolkeuze voor uw kind.

Indien uw kind reeds op een andere basisschool heeft gezeten en u uw kind tussentijds bij een van onze basisscholen wil aanmelden, dan verzoeken wij u om het formulier hieronder te gebruiken:
Aanmeldingsformulier 2019 vervolg (alleen te gebruiken indien uw kind van basisschool wisselt!)
 

Rijksoverheid

Alles over een school kiezen, naar school gaan en op school leren.
Kijk hier voor meer informatie over het basisonderwijs.