achtergrond

Vacature P-GMR

Vacature:
Met ingang van augustus 2018 zijn er 2 plaatsen vacant in de personeelsgeleding van onze (P)GMR. Wie wil zijn/haar kennis en kunde inzetten voor het belang van ons onderwijs en het personeel van Prisma?
Graag nodigen wij belangstellenden uit zich verkiesbaar te stellen. 

Bekijk hier de volledige vacature.

Vacatures

De belangen van ouders en personeel van alle Prisma-scholen worden behartigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Net als de medezeggenschapsraad (MR) op school bestaat de GMR van Stichting Prisma uit een personeelsgeleding (P-GMR) en een oudergeleding (O-GMR). In de GMR is plaats voor 5 ouders en 5 personeelsleden.

Leden van de GMR vertegenwoordigen de personeelsleden, ouders en leerlingen van de dertien scholen van Stichting Prisma. Leden van de GMR hoeven niet perse lid te zijn van een Medezeggenschapsraad (MR). Wel dienen zij als ouder of personeelslid aan de scholen die zij vertegenwoordigen te zijn verbonden.

Heeft u interesse in de GMR en wilt u een vergadering bijwonen neem dan contact op met de voorzitter via mailadres gmr@prisma-spo.nl.