achtergrond

Vacature P-GMR

Vacature:
Wil je graag meedenken en medezeggenschap hebben over onderwijs binnen Stichting Prisma?

Dan zijn we op zoek naar jou... 

Bekijk hier de volledige vacature.

Vacatures

De belangen van ouders en personeel van alle Prisma-scholen worden behartigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Net als de medezeggenschapsraad (MR) op school bestaat de GMR van Stichting Prisma uit een personeelsgeleding (P-GMR) en een oudergeleding (O-GMR). In de GMR is plaats voor 5 ouders en 5 personeelsleden.

Leden van de GMR vertegenwoordigen de personeelsleden, ouders en leerlingen van de dertien scholen van Stichting Prisma. Leden van de GMR hoeven niet perse lid te zijn van een Medezeggenschapsraad (MR). Wel dienen zij als ouder of personeelslid aan de scholen die zij vertegenwoordigen te zijn verbonden.

Heeft u interesse in de GMR en wilt u een vergadering bijwonen neem dan contact op met de voorzitter via mailadres gmr@prisma-spo.nl.