achtergrond

Links

Wet Medezeggenschap op scholen

www.infowms.nl

Onderwijsgeschillen
www.onderwijsgeschillen.nl/
 
Informatie over Passend Onderwijs
www.prisma-spo.nl/gebundeldekrachten/passendonderwijs.nl
www.po.passendonderwijsnoordlimburg.nl
 
Onderwijsbonden
www.aob.nl
www.ocnv.nl
 
Algemene Vereniging voor Schoolleiders
www.avs.nl
 
Vereniging PO-Raad
www.poraad.nl
De actuele versie van de cao Primair Onderwijs is te vinden op deze site.
 
Vereniging Openbaar Onderwijs

www.medezeggenschapsraden.nl/
 
Overige

Pensioenfonds

www.abp.nl
 
Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid
www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/onderwerpen

Rijksoverheid Onderwijs en Wetenschap
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/themas/onderwijs-en-wetenschap
 
Inspectie voor het onderwijs
www.onderwijsinspectie.nl
 
Arbeidsmarkt primair onderwijs
www.arbeidsmarktplatformpo.nl