achtergrond

P-GMR

De Personeelsgeleiding Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
Een korte tekst over de werkzaamheden/bevoegheden van het P-GMR.
 

Samensteling

  1. Voorzitter: Nicole Janssen
  2. Secretaris: Ger Fonteijn
  3. Ans van Lier
  4. Susan Sevens
  5. Ingeborg van Horne