achtergrond

P-GMR

De Personeelsgeleiding Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
Een korte tekst over de werkzaamheden/bevoegheden van het P-GMR.
 

Samensteling

  1. Ans van Lier (secretaris)
  2. Susan Sevens