achtergrond

O-GMR

De Oudergeleiding Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
Een korte tekst over de werkzaamheden/bevoegheden van het O-GMR.


Samensteling

  1. Alex Verbugt (voorzitter)
  2. Maike Hillen-Geraets
  3. Lieke Neessen
  4. Rob Moonen
  5. Josien Houwen-Driessen