achtergrond

O-GMR

De Oudergeleiding Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
Een korte tekst over de werkzaamheden/bevoegheden van het O-GMR.


Samensteling

  1. Alex Verbugt (vice-voorzitter)
  2. Jolanda Diepenhorst
  3. Maike Hillen-Geraets
  4. Lieke Neessen