achtergrond

O-GMR

De Oudergeleding Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

 

Samenstelling

  1. Alex Verbugt (voorzitter)
  2. Maike Hillen-Geraets
  3. Lieke Neessen
  4. Rob Moonen
  5. Josien Houwen-Driessen