achtergrond

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit
 
  • een personeelsgeleding oftewel de P-GMR
  • een oudergeleding oftewel de O-GMR

Leden van de GMR vertegenwoordigen de personeelsleden, ouders en leerlingen van de 12 scholen van Stichting Prisma.

Leden van de GMR hoeven niet perse lid te zijn van een Medezeggenschapsraad (MR). Wel dienen zij als ouder/verzorger of personeelslid aan een van de scholen van Stichting Prisma verbonden te zijn.

1) formele overlegpartner
2) het College van Bestuur is het bevoegd gezag