achtergrond

Medezeggenschap

Informatie

Leden van de GMR vertegenwoordigen de personeelsleden, ouders en leerlingen van de 12 scholen van Stichting Prisma.

Leden van de GMR hoeven niet perse lid te zijn van een Medezeggenschapsraad (MR). Wel dienen zij als ouder/verzorger of personeelslid aan een van de scholen van Stichting Prisma verbonden te zijn.
/ Alles over Medezeggenschap

Agenda

Bekijk de vergaderdata van de GMR, activiteiten en thema-avonden
/ Naar de activiteiten agenda

Vacatures

Heeft u belangstelling om de GMR te komen versterken? Of wilt u meer informatie? Het is overigens mogelijk om als toehoorder deel te nemen aan de vergaderingen om een indruk te krijgen van de taken van de GMR.

Wilt u zich kandidaat stellen voor de GMR? Stuur dan een e-mail met uw gegevens en uw motivatie naar: gmr@prisma-spo.nl.
/ Naar alle vacatures