achtergrond

Gebundelde krachten

De PadXpress

Een breed aanbod van naschoolse activiteiten.
Met de PadXpress bieden we alle kinderen een unieke mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk tarief workshops, lessen en/of activiteiten te volgen op het terrein van sport en spel, theater, dans, muziek, media, techniek, kunst, natuur, erfgoed en literatuur.
/ Alles over PadXpress

Passend onderwijs

Passend onderwijs betekent dat het onderwijs dat  aangeboden wordt voor iedere leerling passend is bij zijn of haar onderwijsbehoefte en mogelijkheden. Het is de ambitie om binnen het regulier basisonderwijs, en waar nodig in het speciaal (basis) onderwijs, een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod te creëren dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.  Het algemene doel van het samenwerkingsverband is om passend onderwijs te organiseren.
/ Meer over passend onderwijs

Stichting Cultuurpad

Stichting Cultuurpad werkt in opdracht van het basisonderwijs in Limburg en wil kinderen in de leeftijd van 0 tot 16 jaar brede ontwikkelingskansen bieden.

Cultuurpad gelooft dat cultuureducatie en talentontwikkeling broodnodig zijn om kinderen een stevige basis voor de toekomst mee te geven; het durven verder kijken dan wat je ziet, het bewustmaken van eigen voorkeuren, het leren kritisch te denken, creatief te zijn, openheid, leergierigheid, doorzettingsvermogen, experimenteerdrang, respect, durf, nieuwsgierigheid, verwondering.
Cultuur ‘empowered’ kinderen, maakt hen sterker. Daarom is Cultuurpad: Primair anders!
/ Meer over Stichting Cultuurpad