achtergrond

Vacature Directeur / Bestuurder

Zorgt u voor de bundeling van krachten?

Stichting Prisma vormt het bevoegd gezag van 10 basisscholen, 1 openbare school en een school voor speciaal basisonderwijs in de gemeente Peel en Maas. Ruim 170 personeelsleden werken samen aan het onderwijs voor ruim 1700 leerlingen. De scholen van Stichting Prisma zijn historisch geworteld in een wijk of dorp. De identiteit van de gemeenschap in en om de school heeft een belangrijke impact op de identiteit van de school. Er is een natuurlijke binding tussen de gemeenschap in het dorp/de wijk, de school en de ouders. Om leiding te geven aan deze onderwijsstichting waar betekenisvol kindnabij onderwijs centraal staat, is er een vacature voor
 
                                                              Directeur/Bestuurder
                                                                     (0,8-1,0 fte)

De positie de directeur/bestuurder

De werkzaamheden worden voor Primair Onderwijs Regio Helden, bij afkorting genaamd Stichting Prisma. Stichting Prisma stelt zich primair ten doel het in stand houden en bevorderen van katholiek onderwijs aan de katholieke scholen die onder haar bevoegd gezag vallen alsmede het in stand houden en bevorderen van openbaar onderwijs aan de openbare scholen die onder haar bevoegd gezag vallen. De Stichting kent een eenhoofdig Bestuur en een Raad van Toezicht.


Bekijk hier de volledige vacature